Waarom opleiding Pedicure
Het beroep pedicure of voetverzorger is een verzorgend en dankbaar beroep waar je veel kanten mee op kunt. Tegenwoordig komen steeds meer jongeren voor een behandeling naar de pedicure, ook als ze geen last hebben van hun voeten. Men onderkent immers het belang van een goede verzorging van de voeten, want we lopen ons hele leven op deze twee ”onderdanen”. De pedicure verzorgt de voeten, geeft adviezen voor goed schoeisel en behandelt pijnklachten, zoals bijvoorbeeld eelt, likdoorns, ingroeiende nagels en andere veel voorkomende voetklachten. In bejaardentehuizen en verzorgingscentra is de pedicure een graag geziene gast.

Inhoud van de opleiding 
Theorie:
• Onderdeel 1: Algemene anatomie en fysiologie; 
• Onderdeel 2: Pathologie en orthopedie; 
• Onderdeel 3: Caususgerichte theorie van de praktijk en hygiënisch werken. 
Praktijk:
• Onderdeel 1: Het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van een basisbehandeling;
• Onderdeel 2: Basis ondernemersvaardigheden niveau 3 via onlineleersysteem. Dit is een mondeling examen.

Stage:
Meekijkstage van 10 uur per schooljaar bij een erkend Pedicure. Hiervan maak je een kort verslag.

Voor het aanleren van de vaardigheden wordt er op modellen gewerkt. Vanaf de 5e praktijkles worden de modellen grotendeels door de school aangeleverd, die via een advertentie geworven worden.
Wanneer 
1-jarige dagopleiding: Maandag van 09.30 - 16.00 uur. 
1-jarige avondopleiding: Donderdag van 19.00-22.00 uur. Hierbij is de theorie zelfstudie via ons online leersysteem.
 
Mocht bovenstaande tijdstip niet passen, neem contact op met ons, zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.
Nieuwe opleidingen starten weer in september 2024.

Kosten
Lesgeld €2.690,00 
Inschrijfgeld + admin. kosten € 90,00 
Leermiddelenpakket € 920,00 
Totaal €3.700,00

De cursist dient zelf een pedicuremotor aan te schaffen. Dit dient nattechniek te zijn met minimaal 40.000 toeren. Vanaf de 4e praktijkles wordt hier namelijk al mee gewerkt! 
Op de 2e praktijkles nodigt de praktijkdocent een leverancier uit, waarna klassikaal een motor aangeschaft kan worden. Dit is echter geen verplichting. 

Als gediplomeerde pedicure kun je je aansluiten bij Provoet.
Je wordt opgeleid voor het Branchediploma Pedicure niveau MBO-3, waardoor je ook door kunt gaan met de opleiding Medisch Pedicure.
Back to Top